اشعار عرفانی شعرای بزرگ
منتخبی از زیباترین اشعار عرفانی مولوی، حافظ،سعدی ،عطار ،عراقی و سایر بزرگان شعر و ادب

اگر تو عشق نبازی بعمر خویش چه نازی

که کار زنده‌دلان عشق بازی است نه بازی

مرا بجور رقیبان مران ز کوی حبیبان

درون کعبه چه باک از مخالفان حجازی

بقیه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: خداشناسی

ادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

خیزید ای میخوارگان تا خیمه بر گردون زنیم

ناقوس دیر عشق را بر چرخ بوقلمون زنیم

هر چند از چار آخشپج و پنج حس در شش دریم

از چار حد نه فلک یکدم علم بیرون زنیم

بقیه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: خداشناسی

ادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

گر من خمار خود ز لب یار بشکنم

بازار کارخانهٔ اسرار بشکنم

بر بام هفت قلعهٔ گردون علم زنم

دندان چرخ سرکش خونخوار بشکنم


برچسب‌ها: خداشناسی

ادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

باز برافراختیم رایت سلطان عشق

بار دگر تاختیم بر سر میدان عشق

ملک جهان کرده‌ایم وقف سر کوی یار

گوی دل افکنده‌ایم در خم چوگان عشق


برچسب‌ها: خداشناسی

ادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

چو هست قرب حقیقی چه غم ز بعد مزار

نظر بقربت یارست نی بقرب دیار

چو زائران حرم را وصال روحانیست

تفاوتی نکند از دنو و بعد مزار

بقیه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: خداشناسی

ادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

در راه قربت ما ره‌بان چه کار دارد

در خلوت مسیحا رهبان چه کار دارد

در داستان نیاید اسرار عشقبازان

کانجا که قاف عشقست دستان چه کار دارد


برچسب‌ها: خداشناسی

ادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

بیش ازین بی همدمی در خانه نتوانم نشست

بر امید گنج در ویرانه نتوانم نشست

در ازل چون با می و میخانه پیمان بسته‌ام

تا ابد بی باده و پیمانه نتوانم نشست

بقیه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: خداشناسی

ادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

ای غره ماه از اثر صنع تو غرا

وی طره شب از دم لطف تو مطرا

نوک قلم صنع تودر مبدا فطرت

انگیخته برصفحهٔ کن صورت اشیا

بقیه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: خداشناسی

ادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

مگر بیمار شد آن تنگ دستی

که دایم کونهٔ هیزم شکستی

بپرسش رفت غزالی بر او

نشست از پای اما بر سر او

بقیه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: خداشناسی

ادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

بقای ما بلای ماست ما را

که راحت در فنای ماست ما را

اگر شادیست ما گر غم از ماست

که بر ما هرچ می‌آید هم ازماست

بقیه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: خداشناسی

ادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

اسلایدر