اشعار عرفانی شعرای بزرگ
منتخبی از زیباترین اشعار عرفانی مولوی، حافظ،سعدی ،عطار ،عراقی و سایر بزرگان شعر و ادب

از دم صبح ازل با عشق یار و همدمیم

هر دو با هم زاده‌ایم از دهر با هم توامیم

هر دو از پستان فطرت شیر با هم خورده‌ایم

یک صدف پرورده ما را هر دو دّر یک یمیمادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

ز حق جوئی نشان الله اکبر

نشان کی میتوان الله اکبر

نشان از بی‌نشان ی میتوان یافت

نیاید در نشان الله اکبر

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

آنکه را هستی همیشه در طلب

در تو پنهان است از خود می طلب

زانچه میجوئی بروز و شب نشان

در بر تو حاضر است او روز و شب

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی
 

علم رسمی از کجا عرفان کجا

دانش فکری کجا وجدان کجا

عشق را با عقل نسبت کی توان

شاه فرمان ده کجا دربان کجا

ادامه در بقیه مطلب

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

غزل شمارهٔ۳۰۰۰

ساقی بیار باده سغراق ده منی

اندیشه را رها کن کاری است کردنی

ای نقد جان مگوی که ایام بیننا

گردن مخار خواجه که وامی است گردنی

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

غزل شمارهٔ۲۹۶۱

 

در رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانی

بر روی تو نشیند ای ننگ زندگانی

هر ذره‌ای دوان است تا زندگی بیابد

تو ذره‌ای نداری آهنگ زندگانی

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

غزل شمارهٔ۲۹۳۲

چه باشد ای برادر یک شب اگر نخسپی

چون شمع زنده باشی همچون شرر نخسپی

درهای آسمان را شب سخت می‌گشاید

نیک اختریت باشد گر چون قمر نخسپی

بقیه در دامه مطلبادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

غزل شمارهٔ۲۸۵۱

شب و روز آن نکوتر که به پیش یار باشی

به میان سرو و سوسن گل خوش عذار باشی

به طرب هزار چندان که بوند عیش مندان

به میان باغ خندان مثل انار باشی

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

غزل شمارهٔ۲۸۳۱

چو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خوانی

منم و خیال یاری غم و نوحه و فغانی

چو وضو ز اشک سازم بود آتشین نمازم

در مسجدم بسوزد چو بدو رسد اذانی

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

غزل شمارهٔ۲۷۷۵

مرغ دل پران مبا جز در هوای بیخودی

شمع جان تابان مبا جز در سرای بیخودی

آفتاب لطف حق بر عاشقان تابنده باد

تا بیفتد بر همه سایه همای بیخودی

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

اسلایدر