اشعار عرفانی شعرای بزرگ
منتخبی از زیباترین اشعار عرفانی مولوی، حافظ،سعدی ،عطار ،عراقی و سایر بزرگان شعر و ادب

عطار » مصیبت نامه » بخش دهم

 

گفت هارون عشق مجنون میشنود

آن هوس او را چو مجنون در ربود

خواست تا دیدار لیلی بند او

پیش لیلی یک نفس بنشیند اوادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

عطار » مصیبت نامه » بخش اول

 

چون ز لیلی گشت مجنون بی قرار

روز و شب در شهر میگردید خوار

گفت لیلی را کسی کان خیره مرد

جمله گرد شهر میگردد بدردادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب

 

کرد حیدر را حذیفه این سؤال

گفت ای شیر حق و فحل رجال

هیچ وحیی هست حق را در جهان

در درون بیرون قرآن این زمانادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب

 

عشق چیست از قطره دریا ساختن

عقل نعل کفش سودا ساختن

فکر چیست اسرار کلی حل شدن

کوه کندن در دل خردل شدنادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب

 

حمد پاک از جان پاک آن پاک را

کو خلافت داد مشتی خاک را

آن خرد بخشی که آدم خاک اوست

جزو و کل برهان ذات پاک اوستادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

عطار » منطق‌الطیر » فی‌وصف حاله

 

چون بمرد اسکندر اندر راه دین

ارسطاطالیس گفت ای شاه دین

تا که بودی پند می‌دادی مدام

خلق را این پند امروزین تمامادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

عطار » منطق‌الطیر » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ

 

یوسفی کانجم سپندش سوختند

ده برادر چون ورا بفروختند

مالک دعرش چو زیشان می‌خرید

خط ایشان خواست، کار زان می‌خریدادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی فقر

 

بعد ازین وادی فقرست و فنا

کی بود اینجا سخن گفتن روا

عین وادی فراموشی بود

لنگی و کری و بیهوشی بودادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی توحید

 

بعد از این وادی توحید آیدت

منزل تفرید و تجرید آیدت

رویها چون زین بیابان درکنند

جمله سر از یک گریبان برکنندادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی معرفت

 

بعد از آن بنمایدت پیش نظر

معرفت را وادیی بی پا و سر

هیچ کس نبود که او این جایگاه

مختلف گردد ز بسیاری راهادامه مطلب...
ارسال توسط علیرضا ملکی

اسلایدر