اشعار عرفانی شعرای بزرگ
منتخبی از زیباترین اشعار عرفانی مولوی، حافظ،سعدی ،عطار ،عراقی و سایر بزرگان شعر و ادب

 
تاريخ : جمعه ۲۳ اردیبهشت۱۳۹۰

کتب صوتی (مولانا )

 

کتاب صوتی شعر موسی و شبان               نویسنده: مولانا

 

 کتاب صوتی مجموعه اشعار مولانا (6)            نویسنده: مولانا

 

 کتاب صوتی مجموعه اشعار مولانا (5)             نویسنده: مولانا

 

 کتاب صوتی مجموعه اشعار مولانا (4)             نویسنده: مولانا

 

کتاب صوتی مجموعه اشعار مولانا (3)                نویسنده: مولانا

 

 کتاب صوتی مجموعه اشعار مولانا (2)                 نویسنده: مولانا

 

 کتاب صوتی مجموعه اشعار مولانا (1)                  نویسنده: مولانا

 

کتاب صوتی دکلمه یک شعر از غزلیات مولوی با صدای احمد شاملو     نویسنده: مولوی

 

 

حافظ

 

کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (34)                  نویسنده: حافظ شیرازی

کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (33)

کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (32)

کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (31)

کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (30)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (29)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (28)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (27)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (26)

 

کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (25)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (24)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (23)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (22)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (21)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (20)

 

 کتب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (19)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (18)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (17)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (16)

 

کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (15)

 

کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (14)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (13)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (12)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (11)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (10)

 

کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (9)

 

کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (8)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (7)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (6)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (5)

 

کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (4)

 

 کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (3)

 

کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (2)

 

کتاب صوتی مجموعه غزلیات حافظ (1)ارسال توسط علیرضا ملکی

اسلایدر